Foto’s en verslag 56e Visserpartij

Visserpartij 2019                                      56e editie

Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee werd er genoten van de eerste zonnestralen, die later op de dag alleen maar meer kwamen schijnen. Zelfs de chocolade smolt uit de Amercian Cookies en konden de hitte moeilijk verdagen. Best bijzonder, aangezien er tijdens de afgelopen Visserpartijen vaak regenbuien aanwezig waren. Ideaal kaatsweer dus!

Bij de jeugd begon de wedstrijd iets later i.v.m. een voetbalwedstrijd. Nadat er ingeslagen was met een luchtbal (want ja, de ballen waren ook nog even spoorloos J ) konden de eerste partijen beginnen. Er werd gekaatst in twee poules. In de finale streden het partuur van Dytmar de Groot en Mette-Mare Hiemstra tegen Redmer van der Meulen en Jelmer Zijlstra. Het partuur van Dytmar en Mette-Mare was te sterk en ging deze dag met de krans naar huis. Hierbij werd Dytmar de Groot als Koning uitgeroepen!

De Dames kaatsten deze dag met z’n drieën en met maar liefst 7 partuur. Er werden spannende partijen gekaatst. Door de warmte was het nodig om geregeld een drinkpauze in te lassen. De finale in de verliezersronde ging tussen de parturen Hilda Meinsma en de zusjes Jildau en Marrit Wielenga en Jessie Bok, Femke Gerbranda en Berber van de Meulen. Hierbij won het partuur van Hilda, Jildau en Marrit. De spannende finale in de winnaarsronde ging tussen Jessye Greidanus, Petra de Schiffart en Wybrich Aardema en Truus Overal, Marrit Strikwerda en Lotte Weijer. Er werd tot de laatste eersten hard gestreden en uiteindelijk mocht het partuur van Truus, Marrit en Lotte de krans in ontvangst nemen. Truus is uitgeroepen tot Koningin van deze partij!

Vandaag was er genoeg deelname voor ook een 40+ categorie bij de Dames. Wel 6 kaatsters hadden zich opgegeven. Ze kaatsten allemaal drie keer met elke ronde een ander partuur. Hierbij werd er gekeken naar het individuele klassement. Nynke Strikwerda kwam daarbij op de tweede plaats en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Joukje Atsma was deze dag de sterk voor iedereen en mocht met de krans naar huis gaan.

Bij de senioren stonden er 5 parturen op papier, wat betekent dat ook zij in een poule hebben gekaatst. Er waren spannende en minder spannende partijen. Hierbij ging de tweede prijs naar het partuur van Sietze Greidanus, Cornelis Rusticus en Wilco Atsma. In deze categorie ging de eerste prijs naar Frits Hoekstra, Auke van der Meulen en Hendrik Dijkstra. Hierbij kon het niet anders dan dat de Koning bij de Koningin (Truus) geplaatst werd en mocht Frits de beker van de Koning in ontvangst nemen!

Ook was er genoeg opgave voor de Heren 50+ categorie. Met zes kaatsers werd er deze dag gestreden in het individuele klassement. Ook deze categorie kaatste in drie rondes met steeds een ander partuur. De tweede prijs mocht Arie Smedinga in ontvangst nemen. De krans was in deze categorie voor Lieuwe Bosch!

We kunnen terug kijken op een geweldige, zonnige kaats dag. Waarbij tussen de wedstrijden door iedereen even op kracht kon komen door een heerlijk Amerikaans broodje hamburger. Tot volgend jaar!

 

 

 

 

Uitslagen

Jeugd
1. Dytmar de Groot (Koning) en Mette-Mare Hiemstra
2. Redmer van de Meulen en Jelmer Zijlstra

Dames
Winnaarsronde

1. Truus Overal (Koningin), Marrit Strikwerda, Lotte Weijer
2. Jessye Greidanus, Petra de Schiffart, Wybrich Aardema

Verliezersronde
1. Hilda Meinsma, Jildau Wielenga, Marrit Wielenga

Dames 40+
1. Joukje Atsma
2. Nynke Strikwerda

Senioren
1. Frits Hoekstra (Koning), Auke van der Meulen, Hendrik Dijkstra
2. Sietze Greidanus, Cornelis Rusticus, Wilco Atsma

Heren 50+
1. Lieuwe Bosch
2. Arie Smedinga

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *