Wedstrijdverslagen

Verslag 52e editie van de Visserpartij op 29 augustus 2015

Onder prima omstandigheden kon de 52e editie van de Visserpartij gehouden worden.
Op sportcomplex “It Lyntsjepark” is gestreden om de prijzen door in totaal 81 kaatsers verdeeld over 6 categorieën. Welpen (8 en 9 jaar), Pupillen (10 en 11 jaar), Schooljeugd (12 en 13 jaar), Dames, Senioren en de 50 plussers. In het totaalklassement over nu 52 jaar, zijn behoorlijke verschuivingen zichtbaar. Ook in de top 10.

De volledige uitslag;

Categorie Welpen. 2 poules van 3 parturen.

1e. Gerbrich Koster, koningin                       2e. Luuk Weijer
Teade-Wytse Palma                                    Jorrit Palma

3e. Simon Benders                                   4e. Yannah Palma
Bianca Hiemstra                                      Aafke Bakker

Categorie Pupillen. 7 parturen.

Winnaarsronde;
1e. Robin Benders, koning                           2e. Redmer Cnossen
Berber van der Meulen                                 Lotte Weijer

Afvalronde;
1e. Piter-Gerben Palma                              2e. Jancko Tolsma
Nienke Bankert                                         Folkert Hannema

Categorie Schooljeugd. 1 poule van 4 parturen.

1e. Nynke van der Veen, koningin                    2e. Janet Greidanus
Francien Yntema                                            Sybren Hoekstra

Categorie Dames, 2 poules van 4 parturen.

1e. Anne-Rixt Cnossen, koningin                      2e. Corina van Wieren
Petra de Schiffart                                           Siebrich Atsma

3e. Tjitske Tolsma                                   4e. Marnies Yntema
Willeke de Vries      Wommels                    Johanna Atsma

Categorie Senioren, 10 parturen.

Winnaarsronde;
1e. Gerrit Hiemstra, koning                           2e. Jelle Cnossen
Cornelis Rusticus                                         John Laanstra         Bolsward

Afvalronde;
1e. Klaas van der Brug                                2e. Johan Koster
Sietze Greidanus        Winsum                      Wilco Atsma

Categorie 50+, Individueel klassement, 4 lijsten geloot.

1e. Hauke van der Meulen koning
2e. Gerrit de Jong
3e. Bart Yntema
4e. Klaas Terpstra
5e. Lieuwe Bosch

pupillen1

welpen1

senioren_small1

50_small1

dames-1

De 53e Visserpartij is ferkeatst op sneon 27 augustus 2016.

Nei in soad PR stunten, die der oan foarôf gongen, koe it op sneon 27 augustus heve.
It wie prachtig waar en dan hawwe jo de helte al te pakken. De kofje mei sels bakte cake stie klear en waard gretig ôfnommen. Foar de bern wie der limonade mei in Americain cookie.

It keatsen gong los om 10 oere nei dat Nynke Strikwerda de dei iepene hie troch eltsenien wolkom te hjitten. Der wie in soad poulekeatsen. Dit wie natuurlik leuk foar it keatsen mar dêrtroch rekken we ek wat let dient mei de alderlêste wedstriid. Nimt net wei dat we mei elkoar in tige geselliche dei belibbe hawwe. It waar wie hearlik, en de hamburgers ek.
De priizen binne jûns ferdield en eltsenien wie der tige wiis mei.

Wij as bestjoer fûnen it geweldich dat der dochs wer safolle dielnimmers wiene en hope dat jimme it allegeare troch fertelle wolle dat it sa gesellich wie. Wij hoopje dat we takomd jier noch mear âld-Tsjommers begroetsje meie sadat it in soarte fan keats/doarps reünie wurde sil.

De folsleine útslagen fan 2016 binne;

Welpen
1e priis
Gerbrich Koster (Keninginne), Jelmer Eijzenga
2e priis
Jorrit Palma, Rindert Bakker

Pupillen
1e priis
Marrit Wielenga (Keninginne), Teade Wytse Palma
2e priis
Gerrit-Jan Tolsma, Berber v.d. Meulen

Skoallejeugd
1e priis
Steven Koster (Kening), Ingrid Hiemstra
2e priis
Redmer Cnossen, Anke Greidanus
1e ôffal
Janet Greidanus, Sanne Strikwerda
2e ôffal
Jildau Wielenga, Wybrich Aardema

Froulju
1e priis
Siebrich Atsma (Keninginne), Welmoed v.d. Woud
2e priis
Elisah Vos, Hilda Meinsma

Froulju 40+
1e priis
Janet Osinga (Berltsum)(Keninginne), Brikita Starke
2e priis
Anita Palma, Hinke v.d. Meulen

Manlju
1e priis
Gerrit Hiemstra (Kening), Martin Looijenga
2e priis
Jelle Cnossen (Boalsert), Sietze Greidanus
3e priis
Johan Hettema, Wilco Atsma
1e ôffal
Frits Hoekstra, Douwe Greidanus
2e ôffal
Erwin Atsma, Sybren de Groot

Manlju 50+
1e priis
Harry Benders (Kening), Jan de Jong (Menaam)
2e priis
Hauke v.d. Meulen, Arie Smedinga

Visserpartij 2017                 54e editie                   Lyntsjepark Tsjom

Onder niet hele geweldige omstandigheden maar bij een goede temperatuur is op 26 augustus 2017 de 54e editie van de Visserpartij gespeeld. Deze keer was er niet genoeg opgave voor een dames 40+ en/of heren 50+ categorie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat dit jaar de schoolvakanties laat zijn en deze partij hierin valt. Volgend jaar zal dit weer het geval zijn. Dan is er weer een lustrum te vieren want dan wordt deze partij voor de 55e keer georganiseerd!!! Hopelijk zien we een groter deelnemersveld……….

De volledige uitslag;

Senioren (incl. 50+)

1e Frits Hoekstra (koning)                         2e Danny Roos                                Easterein

Wilco Atsma                                                 Lieuwe Bosch

Redmer Cnossen                       Bolsward            Hessel Westra

3e Jelle Cnossen                 Bolsward

Hauke van der Meulen

Harry Benders

Dames (incl. 40+)

1e Corina van Wieren (koningin)             2e Johanna Atsma

Petra de Schiffart                                                   Hanne Kramer                Bolsward

Francien Yntema                                                   Marieke Meinsma

3e Truus Overal

Siebrich Atsma

Thea Viëtor

Schooljeugd

1e Jelmer Wielenga (koning)                                2e Anke Greidanus

Ingrid Hiemstra                                           Piter Gerben Palma

Pupillen

1e Sido Cnossen (koning)                         2e Marrit Wielenga

Bianca Hiemstra                                         Jelmer Eijzenga

Welpen

1e Dytmar de Groot (koning)

2e Meindert Jan Zijlstra      Hitzum

3e Rindert Bakker

4e Dirkje de Boer

5e Jorick Tamminga
jeugd visser 2017 1

jeugd visser 2017 2

jeugd visser 2017

senioren visser 2017

dames visser 2017
Visserpartij 2018                                      55e editie                                     ’t Lyntsjepark Tsjom

Ook dit jaar af en toe een bui maar dat mocht de pret niet drukken. Fanatiek werd er gekaatst om de eretekens. Wederom te weinig opgave om een dames 40+ en/of heren 50+ categorie erbij te hebben. Een lustrum vandaag want deze partij wordt voor de 55e keer georganiseerd!! Dit jaar op 25 augustus, na de vakantie.

De volledige uitslag is als volgt;

Senioren (incl. 50+)

1e Jelle Cnossen (koning) Bolsward en Jan de Jong Menaam

2e Hauke van der Meulen en Cornelis Rusticus

3e Frits Hoekstra en Arie Smedinga

1e afval Redmer Cnossen en Danny Roos

2e afval Klaas Terpstra en Steven Koster

Dames (incl.40+)

1e Marijke Zijlstra (koningin) Hitzum en Inge Vleer

2e Marrit Strikwerda en Amarins van der Meulen

3e Anke Greidanus en Caroliene Eijzenga

1e afval Johanna Atsma en Ingrid Hiemstra

2e afval Marije van der Meulen en Nynke van der Veen

Pupillen/Schooljeugd 

1e Gerbrich Koster (koningin) en Jelmer Eijzenga

2e Rindert Bakker en Marrit Wielenga

3e Berber van der Meulen en Luuk Weijer

Welpen individueel klassement

1e Janet Adema

2e Jelmer Zijlstra

3e Redmer van der Meulen

4e Mette-Mare Hiemstra

5e Dirkje de Boer

Visserpartij 2019                                          56e editie                                       it Lyntsjepark                              Tsjom

Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee werd er genoten van de eerste zonnestralen, die later op de dag alleen maar meer kwamen schijnen. Zelfs de chocolade smolt uit de American Cookies en konden de hitte moeilijk verdagen. Best bijzonder, aangezien er tijdens de afgelopen Visserpartijen vaak regenbuien aanwezig waren. Ideaal kaatsweer dus!
Bij de jeugd begon de wedstrijd iets later i.v.m. een voetbalwedstrijd. Wel weer een Heren 50+ en een Dames 40+ categorie dit jaar. Beide met individueel klassement. De senioren kaatsten een poule van 5 parturen. De dames kaatsten een lijst met 7 parturen met afvalronde. Alle jeugd moest dit jaar bij elkaar om een lijst te kunnen maken.

Uitslagen

Jeugd
1. Dytmar de Groot (Koning) en Mette-Mare Hiemstra
2. Redmer van de Meulen en Jelmer Zijlstra

Dames
Winnaarsronde
1. Truus Overal (Koningin), Marrit Strikwerda, Lotte Weijer
2. Jessye Greidanus, Petra de Schiffart, Wybrich Aardema
Verliezersronde
1. Hilda Meinsma, Jildau Wielenga, Marrit Wielenga

Dames 40+
1. Joukje Atsma
2. Nynke Strikwerda

Senioren
1. Frits Hoekstra (Koning), Auke van der Meulen, Hendrik Dijkstra
2. Sietze Greidanus, Cornelis Rusticus, Wilco Atsma

Heren 50+
1. Lieuwe Bosch
2. Arie Smedinga

Visserpartij                               editie 57                               29 augustus 2020

Vanwege Corona deze keer een sobere editie. Sober omdat we toch anders gewend zijn van deze dag. Geen tent en geen broodjes hamburger. Geen American coockie bij de koffie voor aanvang. Het weer leek in eerste instantie spelbreker te zijn maar dat viel achteraf toch mee. Tijdens de eerste omloop regende het en waaide het redelijk hard. De wind bleef, maar de regen niet. Op een spatje hier en daar na. Tijdens/na de prijsuitreiking kwam het water weer met bakken uit de hemel. Over het algemeen toch een redelijke kaatsdag. De jeugd begon om 12.00 uur ivm voetbal. 6 categorieën dit jaar 80 kaatsers. De 40+ dames kaatste dit jaar voor de eerste keer met de zachte bal. Wederom waren er wat oud dorpsgenoten van de partij. Het zou zo leuk zijn als we daar elk jaar wat meer van zien. Dat maakt deze partij weer wat specialer. De eerste plaquette van een drieluik, welke volgend jaar volledig zal worden gepresenteerd, werd getoond bij aanvang van de wedstrijd. Hierop staan alle winnaars, per categorie, op vermeld. We zien jullie graag terug op 28 augustus 2021.

De volledige uitslag;

Welpen

 1. Else Bakker (koningin)
 2. Frouk Oosterhaven, Feije Tamminga, Marlies Dijkstra, Hielke Hettema en Afke Zijlstra

Pupillen / Schooljeugd

 1. Simon Benders (koning) en Janet Adema
 2. Jelmer Zijlstra en Noah Sikkes

Dames

 1. Gerbrich Koster (koningin), Marrit Wielenga en Hilda Meinsma
 2. Inge Bosch-Vleer, Marije van der Meulen en Jildau Wielenga

1.afval Johanna Atsma, Alise Elgersma en Berber van der Meulen

Dames 40+

 1. Anke Zijlstra-de Jong (koningin), Janny Wielenga-Smedinga en Joukje Atsma

Heren

 1. Sander Hoekstra (koning), Auke van der Meulen en Kevin Zijlstra

Heren 50+

 1. Lieuwe Bosch (koning), Harry Benders en Klaas Terpstra

Visserpartij                               editie 58                               28 augustus 2021

Volledige uitslag;

Kabouters

 1. Lisanne de Boer
 2. Mirthe Hoitema
 3. Lyanne Hoitema
 4. Lianne Tolsma

Welpen

 1. Hielke Hettema
 2. Inke Nore Hiemstra
 3. Else Bakker
 4. Ties Hettema

Pupillen en Schooljeugd

 1. Redmer van der Meulen en Janet Adema
 2. Jelmer Zijlstra en Jelmer Eijzenga

Dames

 1. Marrit Strikwerda, Alise Elgersma en Anjali Kooistra
 2. Gerbrich Koster, Petra de Schiffart en Sietske Terpstra

Afvalronde

 1. Marrit Wielenga, Marijke Zijlstra en Ingrid Hiemstra

Dames 40+

 1. Gerbrich Elgersma en Nynke Strikwerda
 2. Anke Zijlstra en Minke Greidanus

Heren

 1. Frits Hoekstra, Jelmer Wielenga en Piter-Gerben Palma
 2. Cornelis Rusticus, Simon Benders en Bouwe Strikwerda

Heren 50+

 1. Wilco Atsma, Sietze Greidanus en Douwe Greidanus
 2. Arie Smedinga, Cees Greidanus en Auke van der Meulen

Visserpartij                               editie 59                               27 augustus 2022

Kabouters

 1. Lotte Bakker en Jan Gilliam
 2. Dine Bosch en Marije Walburg

Welpen

 1. Inke Nore Hiemstra en Mirthe Hoitema
 2. Else Bakker en Jilke Hoekstra

Pupillen

 1. Redmer van der Meulen
 2. Hielke Hettema
 3. Mette Mare Hiemstra
 4. Janet Adema
 5. Jelmer Zijlstra

Schooljeugd

Dames

 1. Tjitske Tolsma, Hilda Meinsma en Marieke Meinsma

Dames 40+

Heren

 1. Frits Hoekstra, Harry Benders en Germ Greidanus
 2. Erwin Atsma, Klaas Meinsma en Hessel Westra

Heren 50+

Visserpartij editie 60 29 augustus 2023