53e Visserpartij 2016

De 53e Visserpartij is ferkeatst op sneon 27 augustus 2016.

 vlag

Nei in soad PR stunten, die der oan foarôf gongen, koe it op sneon 27 augustus heve.

It wie prachtig waar en dan hawwe jo de helte al te pakken. De kofje mei sels bakte cake stie klear en waard gretig ôfnommen. Foar de bern wie der limonade mei in Americain cookie.

  Lees verder